КодСпециалностФормаВид таксаСвободни
004АрхеологияРедовнаДържавна поръчка2
044БалканистикаРедовнаДържавна поръчка5
005ГеографияРедовнаДържавна поръчка5
703Дипломация и международни отношенияРедовнаПлатено обучение7
702Дипломация и международни отношенияЗадочнаПлатено обучение6
007ЕтнологияРедовнаДържавна поръчка4
698ЖурналистикаЗадочнаПлатено обучение1
203ИсторияЗадочнаДържавна поръчка1
603ИсторияЗадочнаПлатено обучение1
653Международни икономически отношенияЗадочнаПлатено обучение9
090Педагогика на обучението по български език и география (Враца)РедовнаДържавна поръчка5
091Педагогика на обучението по български език и информационни технологии (Враца)РедовнаДържавна поръчка3
089Педагогика на обучението по български език и история (Враца)РедовнаДържавна поръчка1
013Педагогика на обучението по география и информационни технологииРедовнаДържавна поръчка2
093Педагогика на обучението по география и информационни технологии (Враца)РедовнаДържавна поръчка4
011Педагогика на обучението по история и информационни технологии РедовнаДържавна поръчка6
092Педагогика на обучението по история и информационни технологии (Враца)РедовнаДържавна поръчка4
088Педагогика на обучението по история и философия (Враца)РедовнаДържавна поръчка4
071Педагогика на обучението по музикаРедовнаДържавна поръчка1
701ПолитологияРедовнаПлатено обучение7
700ПолитологияЗадочнаПлатено обучение5
001ПравоРедовнаДържавна поръчка5
056Предприемачество в социалната сфераРедовнаДържавна поръчка6
041Приложна лингвистика. Руски и втори чужд език с международни отношенияРедовнаДържавна поръчка1
032Приложна лингвистика. Френски и втори чужд език с бизнес комуникацииРедовнаДържавна поръчка1
033Приложна лингвистика. Френски и втори чужд език с международни отношенияРедовнаДържавна поръчка1
248ПсихологияЗадочнаДържавна поръчка4
654Публична администрацияЗадочнаПлатено обучение7
006Регионално развитие и геоикономикаРедовнаДържавна поръчка4
046РоманистикаРедовнаДържавна поръчка1
042Руска филологияРедовнаДържавна поръчка5
043Славянски езици и културиРедовнаДържавна поръчка5
063Социална педагогика (Велико Търново)РедовнаДържавна поръчка2
055Социални дейностиРедовнаДържавна поръчка11
255Социални дейностиЗадочнаДържавна поръчка5
650Стопанско управлениеЗадочнаПлатено обучение14
052Счетоводство и контролРедовнаДържавна поръчка3
652Счетоводство и контролЗадочнаПлатено обучение5
082ТеологияРедовнаДържавна поръчка5
682ТеологияЗадочнаПлатено обучение2
561ТуризъмРедовнаПлатено обучение7
661ТуризъмЗадочнаПлатено обучение7
047ФилософияРедовнаДържавна поръчка1
649ФинансиЗадочнаПлатено обучение8