Направление и специалностиФормаМеста
Направление: Филология
Българска филология
Славянски езици и култури
Руска филология
Английска филология
Германистика
Романистика
Балканистика
Приложна лингвистика
- Английски и втори чужд език с информ. технологии
- Български и английски език с информ. технологии
- Два чужди езика (преводачески профил)
Английски и втори чужд език
Испански и втори чужд език
Немски и втори чужд език
Руски и втори чужд език
Френски и втори чужд език
- Два чужди езика с международен туризъм
Английски и втори чужд език с международен туризъм
Испански и втори чужд език с международен туризъм
Немски и втори чужд език с международен туризъм
Руски и втори чужд език с международен туризъм
Френски и втори чужд език с международен туризъм
- Два чужди езика с бизнес комуникация
Английски и втори чужд език с бизнес комуникации
Испански и втори чужд език с бизнес комуникации
Немски и втори чужд език с бизнес комуникации
Руски и втори чужд език с бизнес комуникации
Френски и втори чужд език с бизнес комуникации
- Два чужди езика с международни отношения
Английски и втори чужд език с международни отношения
Испански и втори чужд език с международни отношения
Немски и втори чужд език с международни отношения
Руски и втори чужд език с международни отношения
Френски и втори чужд език с международни отношения
Редовна 1
Направление: Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни науки
Информационно брокерство и дигитални медии
Редовна 2
Направление: Религия и теология
Теология
Задочна 2
Всичко свободни: 5

https://www.uni-vt.bg/