Senior Lecturer PhD Marina Georgieva Marinova

University e-mail: marina.marinova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: marina.marinova@ts.uni-vt.bg
Facebook: Марина Маринова
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2002

Participation in Projects


Хуманитаристика и журналистика в процеса на глобализация

9.5.2012 г. - 10.12.2012 г.
Цели на проекта:
Проучване на хуманитарни проблеми, свързани с обучението по история и теория на журналистиката. Анализ на художествения дискурс в медиатекста; оценка на реториката и етиката в образователната подготовка на студентите с филологически и журналистически интереси. Изследване биографии на писатели-публицисти с принос в южнославянския и европейски културен обмен. Иницииране дискусии с регионално и национално познати журналисти с филологическо образование. Изграждане библиотечен фонд по теория на масовите комуникации, радио и телевизионна журналистика и пр. Дискутиране ролята на хуманитарното и журналистическо сътрудничество за постигане на глобално общество на солидарността. Обглеждането на журналистическата дейност като интелектуална и художествено-творческа. Установяване на партньорство с водещи регионални медии. Организиране на конференция с участието на преподаватели, студенти и журналисти за мястото на хуманитаристиката и журналистиката в 21 в. Резултатите ще бъдат публикувани.