Tashka Hristova Argatska

University e-mail: t.argatska@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity