Assoc. Prof. PhD Nataliya Dimitriova Nyagolova

University e-mail: n.nyagolova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: nniagolova@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5535-7224

Research and artistic activity


Publications


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

Participation in Projects


Л. Н. Толстой в културата на 21 век – 190 години от рождението на писателя

Ръководител на екипа
16.3.2018 г. - 10.12.2018 г.
Цели на проекта:
Проектът представлява едногодишна научноизследователска програма, посветена на тема, актуална за световната хуманитаристика през 2018 година – 190 години от рождението на Л. Н. Толстой. Работата по проекта включва дейности в три посоки: 1. Изграждане на база данни по разработваната тема – записи, критически текстове, архивни материали 2. Презентация на междинните резултати под формата на научни презентации и участие в научни форуми 3. Публикуване на монография по темата на проекта.
Основната цел на проекта – създаване на научно изследване, посветено на творчеството на Л. Н. Толстой в съвременната културна ситуация при отчитане на новите материали и изследвания, посветени на творчеството на писателя и с използване на съвременни изследователски методи. Освен новия фокус, който се предлага в методологичен план към творчеството на Толстой, новаторски ще бъдат и сферите, в които ще се изследва неговата рецепция – формати и жанрове, присъщи на социокултурната ситуация от началото на 21 век – театрални пърформанси, телевизионни сериали, документални поредици. Задачи: 1. Изграждане на база данни по темата на проекта – аудио и видеозаписи, критически текстове, театрални и кино рецензии, архивни материали. 2. Презентиране на междинните резултати на проекта под формата на научни презентации, доклади и статии, публични лекции. 3. Публикуване на научна монография по темата на проекта.