Assoc. Prof. PhD Svetozara Georgieva Ratseva-Hristova

University e-mail: s.ratseva@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: raceva@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2018

2016

2014

2013

2011

2010

2008

2006

2005

2004

2003

1998

Participation in Projects


Арбанаси – реално и виртуално

26.7.2010 г. - 10.12.2010 г.
Цели на проекта:
Развивайки паралелно двата аспекта на идеята – реално и виртуално, проектът има за цел комплексното проучване на културно-историческото наследство на Арбанаси, позициониране на запазените архитектурни, етнографски и художествени паметници в традициите на балканската поствизантийска и възрожденска култура, както и атрактивното им мултимедийно експониране.
Настоящият проект има научно-образователна цел. Той предлага реализация на висококачествена DVD мултимедия и дигитален музеен архив, които ще съдържат: - интерактивна двуезична информация за историята, архитектурата, етнографските традиции и църковното изкусто в Арбанаси; - данни за произхода, характеристиките настоящото местонахождение на запазените в селището културно-исторически паметници; - интерактивна фотодокументация с висока резолюция и възможност за фокусиране върху отделни детайли; - виртуални реконструкции на променени части от храмови интериори.