Assoc. Prof. PhD Ralitsa Stefanova Ivanova

University e-mail: r.ivanova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2000

1999

1998

Participation in Projects


Проглас

Член
2.12.2020 г. - 2.12.2021 г.
Цели на проекта:
Проектът цели разпространяваното висококачествено научно знание от страниците на списание „Проглас“ да стане предпоставка за неговата международна видимост и признание, а публикуваните научни идеи да станат част от световната наука.
– Издаване на редовните книжки на научното списание „Проглас“; – Отговаряне на високите изисквания на международните платформи с библиографска научна информация Web of Science и Scopus.