Nina Hristova Hristova

University e-mail: n.h.hristova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: nhpetrova@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Participation in Projects


Програма за професионалното развитие на ранното детство

член
20.12.2020 г. - 19.12.2023 г.
Цели на проекта:
Програма за професионалното развитие на ранното детство
Проучване на нормативната уредба за организацията и функционирането на предучилищното образование в България; създаване на Програма за професионалното развитие на ранното детство предучилищното образование и описание на Добри педагогически практики.

Подготовка на учители за работа с ученици мигранти и социално слаби

член
1.12.2019 г. - 30.11.2022 г.
Цели на проекта:
Подобряване подготовката на учители, работещи с ученици мигранти и деца в социална изолация.
Създаване на Методическо ръководство в партньорство с Университета в Льовен, Белгия, свързано с Организация и управление на образователната среда в класната стая, Включване на семейството и Взаимодействието учител-ученик.

Учебен план /учебна програма/ за културно и социално разнообразие в предучилищното образование

член
1.9.2018 г. - 31.8.2021 г.
Цели на проекта:
Създаване на Методически ръководства за културно и социално разнообразия в предучилищното образование
ъздаване на Методически ръководства за културно и социално разнообразия в предучилищното образование, създаване на Методическо ръководство за културно и социално разнообразия в предучилищното образование в областта на приобщаващото образование, описание на Добри педагогически практики