Lecturer PhD Galina Ivanova Nikolova

University e-mail: g.nikolova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: galina.nicolova@gmail.com
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Publications


2022

2021

2020

2010

2008

2007

2006

Participation in Projects


Изграждане на капацитет за академична устойчивост на Катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор (ИКАР – Институционална Култура за Активно Развитие # млади учени)

Член
5.5.2020 г. - 10.12.2020 г.
Цели на проекта:
Популяризиране на научни постижения в международни научни форуми и публикации в специализирани реферирани издания и издания с импакт фактор.
• Утвърждаване на научноизследователския екип от утвърдени и млади учени; • Разширяване на възможности за публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор; • Анализиране на изискванията за публикационна дейност в конкретни издания и онлайн платформи; • Извеждане на система от критерии за разработване на статиите; • Подготовка и участие в международен научен форум; • Реализиране на публикационна дейност; • Мониторинг на дейностите по проекта.