Prof. PhD Miglena Lyudmilova Prashkova

University e-mail: m.prashkova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail: mprashkova@abv.bg
Facebook:
Skype:
ORCID: https://orcid.org/0009-0005-3442-3321

Research and artistic activity


Christian art and culture; restoration of icons, wall painting and paintings; research, documentation and preservation of monuments of culture

Publications


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1996

Participation in Projects


Българското културно наследство през погледа и обектива на съвременния образописец

ръководител
9.5.2012 г. - 10.12.2012 г.
Цели на проекта:
Настоящият проект има за цел чрез съвместна работа на преподаватели и студенти в ОКС магистър да се извърши обогатяване на снимковия фонд на специалността, свързан с паметници на монументалното изкуство и на иконописни произведения.