Daniela Petrova Mihaylova

University e-mail: d.mihajlova@ts.uni-vt.bg
Personal e-mail:
Facebook:
Skype:
ORCID:

Research and artistic activity


Participation in Projects


Студентски стипендии

експерт учебна дейност
6.6.2011 г. - 23.12.2015 г.
Цели на проекта:
Гарантиране на справедливост по отношение на равния достъп на студентите до образование и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка
- Допълване на съществуващата в Република България система за предоставяне на студентски стипендии и специални стипендии с използването на финансиране от Европейския социален фонд - Надграждане на успешното практика на процедурите за директно предоставяне; - Насърчаване на младите хора да развиват творческия си потенциал и иновативност чрез създаване на атмосфера на академична конкуренция.