гл.ас. д-р Гергана Виолетова Маркова

Служебен e-mail: g.markovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: gerganavioletova@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Компютърна графика - обработка на медицински изображения, метаданни в изображения. Идентификация на образи. Мултимедиен хардуер. Изкуствени невронни мрежи. Виртуална и добавена реалност.

Ключови думи:


медицински изображения, метаданни в изображения, идентификация на образи, изкуствени невронни мрежи, виртуална реалност

Публикации


2020

2018

2017

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007