доц. д-р Ангелина Мирославова Марковска

Служебен e-mail: a.markovskats.uni-vt.bg
Личен e-mail: markovska@abv.bg; a.markovska@ts.uni-vt.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://pub.bpos.bg/publications

Научни интереси:


Научните интереси са в областта на Геополитиката, Теория и история на международните отношения, Външна политика и дипломация, Разрешаване на кризи и конфликти, Политическа култура.

Ключови думи:


конфликти, джендър, външнополитически стратегии, американска външна политика, сигурност, геополитика, мултикултурализъм

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005