гл.ас. д-р Невена Петрова Бянова

Научни интереси:


Политики на ЕС и европейска икономическа интеграция, в частност либерализацията на електроенергийните пазари в ЕС и произтичащите от това промени. Транснационализация на международната икономика и международна търговия.

Ключови думи:


Европейска икономическа интеграция, Международна търговия, ТНК, либерализация на електроенергийните пазари в ЕС

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010