доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева

Служебен e-mail: v.sapundjievats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Християнско изкуство и култура.

Ключови думи:


християнско изкуство, иконография, иконология, икони, стенописи

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2016

2015

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2001