ас. Николай Добринов Колев

Служебен e-mail: nik.kolevts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Облигационно право, вещно право, гражданскопроцесуално право процес, гражданска конфискация

Ключови думи:


облигационно право, вещно право, граждански процес, гражданска конфискация

Публикации


2019

2018

2017

2016

2015

2013

2011