гл.ас. д-р Илиян Боянов Байчев

Служебен e-mail: i.baichevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: ilian.baichev@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Процесуално право на ЕС, временни мерки, постановявани от Съда на ЕС.

Ключови думи:


Право на ЕС, международно публично право

Публикации


2022

2020

2019

2017

2016

2015

2014

2011