ас. Анита Иванова Тодоранова-Душкова

Служебен e-mail: a.todoranovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: a.todoranova@abv.bg
Фейсбук: https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Синтаксис, разговорна реч.

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2020

2019

2018

2017

2013

2012

2011

2010

2009