проф. д-р Венелин Костов Грудков

Служебен e-mail: v.grudkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: venelin.grudkov@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Филология, Религия и теология, История и археология

Ключови думи:


Средновековна християнска литература и култура, Християнски код и съвременна проза,старобългарска литература, съвременна българска проза

Публикации


2023

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007

2006

2004

2003

2002

2001

1999

1997

1995

1994

1993

1991

0