доц. д-р Полина Валентинова Цончева

Служебен e-mail: p.tsonchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: poli.tsoncheva@gmail.com
Фейсбук: p.tsoncheva@ts.uni-vt.bg
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Китайска литература, култура, религии, чуждоезикова методика

Ключови думи:


литература, Китай, чуждоезикова методика

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2011

2009

2008

2007

2006

2005