гл.ас. д-р Мария Николаева Христова

Служебен e-mail: m.nikolaevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: medhora@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Научните ми интереси са в областите: Социална психология, Психология на убеждението, Психология на Интернет-общуването, Психология на сексуалността, Възрастова психология

Ключови думи:


Психология, социална, убеждение, Интернет, възрастова, сексуалност

Публикации


2016

2015

2012

2005

2004

2003

2002