гл.ас. д-р Стефка Петкова Иванова

Служебен e-mail: s.kalchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: stefka_kalcheva@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Счетоводство; счетоводство на строителните предприятия; счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел.

Ключови думи:


Финансово счетоводство, счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел, икономически анализ

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2016

2015

2014

2013

2012

2011