Тихомира Димитрова Атанасова

Служебен e-mail: tihomira_bgts.uni-vt.bg
Личен e-mail: tihomira_bg@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи: