Райна Кръстева Карабоева

Служебен e-mail: rayna.karaboevats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи: