д-р Малина Павлинова Димитрова

Служебен e-mail: m.p.dimitrovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: malina_pd@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-1006-1351

Научни интереси:


История на книгата и печатните медии, научно и университетско книгоиздаване, маркетингови и рекламни стратегии в книгоиздаването и книгоразпространението

Ключови думи:


Публикации


2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2013

2012