гл.ас. д-р Васил Бранков Милев

Служебен e-mail: v.milevts.uni-vt.bg
Личен e-mail: milev.vassil@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-0994-2112

Научни интереси:


Поддръжка на мрежи, Операционни системи, База от данни, Управление на данни в съвременна организация, Иновативни образователни технологии

Ключови думи:


База от данни, Компютърни Архитектури, Мрежи, Иновативни образователни технологии

Публикации


2023

2015

2014

2013

2012

2011

2010