проф. д-р Димитър Петков Цветков

Служебен e-mail: d.tsvetkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: dimiter.petkov.tsvetkov@gmail.com
Фейсбук: https://www.facebook.com/dimitar.petkov.tsvetkov
Скайп: mitakapt
ORCID:

Научни интереси:


Диференциални уравнения, Приложна статистика, Теория на отговор на тестова единица, Монте Карло методи за марковски вериги, Невронни мрежи, Разпознаване на шаблони, Обработка на изображения, Психологически измервания, Теория на тестовете

Ключови думи:


Диференциални уравнения, Приложна статистика, Теория на отговор на тестова единица, Монте Карло методи за марковски вериги, Невронни мрежи, Разпознаване на шаблони, Обработка на изображения, Психологически измервания, Теория на тестовете

Публикации


2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1999

1998

1997

1996

1995

1992