Венелина Тодорова Тодорова

Служебен e-mail: v.todorovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: vnlntodorova_vtu@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Експерт (рейтинг и учебна документация)
618 323

Научни интереси:


Ключови думи: