доц. д-р Деница Веселинова Янева

Служебен e-mail: d.yanevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: deveya2307@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Зам. декан

Преподавател

Научни интереси:


История и теория на изкуството, Естетика

Ключови думи:


рисуване, графика, живопис, история и теория на изкуството, естетика

Публикации


2023

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2003

2002