доц. д-р Марина Теофилова Теофилова

Служебен e-mail: m.teofilovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: marisha@mail.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5027-1621

Научни интереси:


Методика на обучението по изобразително изкуство, Визуални изкуства, Художествено образование и др.

Ключови думи:


изкуство, възпитание, методика

Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002