проф. д-р Мартина Маринова Караиванова-Аврамова

Служебен e-mail: martinats.uni-vt.bg
Личен e-mail: martina.karaivanova@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


Научни интереси в областта на живописта. Scientific interests in the field of painting.

Ключови думи:


живопис/ painting

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004