ас. д-р Стефка Николаева Чернева

Служебен e-mail: s.chernevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: stcherneva@abv.bg
Фейсбук: Stefka Cherneva
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/ https://ras.nacid.bg/dissertation-preview/46621

Научни интереси:


Те са в областите:книгознание, библиотекознание, маркетинг и социология на книгата и четенето

Ключови думи:


история на книгата, история на библиотеките, съвременно книгоиздаване и книгоразпространение, маркетинг на книгата, социология на книгата и четенето

Публикации


2021

2020

2017

2016

2014

2013

0