Мая Валентинова Иванова

Служебен e-mail: m.valentinovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: maya_valentinova@abv.bg
Фейсбук: Мая Валентинова
Скайп: maya_valentinova
ORCID:

Организатор учебен процес
0879596262

Инспектор
0879596262

Научни интереси:


Ключови думи: