доц. д-р Анелия Спасова Рангелова

Служебен e-mail: a.rangelovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


• Психично развитие на децата от предучилищна и начална училищна възраст • Психология на общуването – при децата и педагогическо общуване • Усъвършенстване на комуникативните умения на студентите – бъдещи педагози • Психология на детската игра • Психоаналитични аспекти на възпитателния процес в предучилищна и начална училищна възраст Диференциална психология

Ключови думи:


психология, дете, игра, общуване, възпитание, развитие, риск, умения

Публикации


2022

2021

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2010