гл.ас. д-р Борислав Спиридонов Борисов

Служебен e-mail: borislav.borisovts.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0002-7728-3235

Преподавател
63-58-53 ( 1-719 )

Научни интереси:


гражданско процесуално право, медиация, арбитраж по граждански и търговски спорове, нотариат, изпълнително производство, клинично обучение

Ключови думи:


гражданско процесуално право, медиация, алтернативно разрешаване на спорове

Публикации


2024

2023

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2014

2013

2012

2011

2009