доц. д-р Маринела Николова Агаларева

Служебен e-mail: m.agalarevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: marinela_agalareva@abv.bg
Фейсбук: Marinela Agalareva
Скайп: -
ORCID:

Преподавател
618 379

Научни интереси:


геоморфология, структурна геоморфология, неблагоприятни и опасни геодинамични процеси

Ключови думи:


геоморфология, структурна геоморфология, динамична геоморфология, геотектоника, льосова морфология, неблагоприятни и опасни геодинамични процеси

Публикации


2023

2022

2021

2020

2018

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007

2006

2005

2004

2003