доц. д-р Юлия Йорданова Симеонова

Служебен e-mail: j.simeonovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: j.simeonova@abv.bg
Фейсбук: Юлия Симеонова
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8924-2094

Научни интереси:


методика на обучението по история; история на българското образование; дидактически технологии на обучението; комуникацията в обучението по история.; мултикултурни аспекти в обучението по история; учебникът по история.

Ключови думи:


методика, история, образование, дидактически технологии, комуникация

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2009

2008

2007