гл.ас. д-р Мария Стефанова Джумалиева - Стоева

Служебен e-mail: m.dzhumalievats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук: Mariya Dzhumalieva-Stoeva
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0009-0008-2832-9672

Научни интереси:


Дискретна математика, Алгоритми, Теория на кодирането, Криптография, Програмиране, Компютърна математика

Ключови думи:


дискретна математика, кодиране, криптография, програмиране

Публикации


2023

2016

2015

2014

2013

2012