гл.ас. д-р Теодор Ангелов Калушков

Служебен e-mail: t.kalushkovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: teodork@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Компютърни мрежи; Комуникационна техника; Компютърни архитектури; Индустриална техника; Системи за видео-наблюдение и системи за сигурност.

Ключови думи:


мрежи, комуникации, технологии,безжични системи, Internet,networks,communications, technologies, wireless,IoT, surveillance

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2009