гл.ас. д-р Олга Алинова Манчева-Али

Служебен e-mail: o.manchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Преподавател

Научни интереси:


Дигитализация и мениджмънт в туризма

Ключови думи:


Публикации


2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2011

2010

2007

2006