проф. дн Атанас Харалампиев Дерменджиев

Служебен e-mail: a.dermendjievts.uni-vt.bg
Личен e-mail: adermendjiev1960@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/A.D. 0000-0002-0664-8153

Ръководител катедра
618-237

Преподавател

Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Социално-икономическа география, география на страните, история на географията, културна география, политическа география и геополитика, регионално развитие и геоикономика, географско образование

Ключови думи:


социална и културна география, политическа регионалистика, история на географията

Публикации


2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988