гл.ас. д-р Силвия Михайлеску

Служебен e-mail: s.mihaileskuts.uni-vt.bg
Личен e-mail: mihailesku@abv.bg
Фейсбук:
Скайп: mihailesku
ORCID:

Научни интереси:


Румънски и български език в съпоставителен план. Теория и практика на превода.

Ключови думи:


Румънски език, български език, превод

Публикации


2024

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2008

2007