доц. д-р Теодора Куртева Рабовянова

Служебен e-mail: t.kurtevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: kurteva.kurteva@gmail.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-2879-6752


Хоноруван преподавател

Научни интереси:


Морфология, стилистика, синтаксис, семантика

Ключови думи:


морфема, синтаксема, семема, сема, стилистична грешка

Публикации


2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2000