гл.ас. д-р Стефка Петрова Кънчева

Служебен e-mail: s_kanchevats.uni-vt.bg
Личен e-mail: stefany_k@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6390-4152

Научни интереси:


Тълкуване на Стария Завет в богослужението на Православната църква, тълкуване на Стария Завет, библейска археология и история

Ключови думи:


Публикации


2021

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2007