гл.ас. д-р Маринела Николаева Петрова

Служебен e-mail: marinela.petrovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: marinela_vt@yahoo.fr
Фейсбук: marinela.petrova.334
Скайп: marinela690911
ORCID:

Преподавател
618 356

Научни интереси:


Писмен и устен превод в областта на икономиката, бизнеса, обществено-политическия живот, правото и техниката. Дидактика на обучението по специализиран превод и терминология. Сравнително езикознание.

Ключови думи:


Публикации


2023

2022

2020

2019

2018

2017

2014

2013

2012

2011

2008

0