ас. д-р Николай Кънчев Попов

Служебен e-mail: n.popovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: popov.nikolay (at) yahoo (dot) com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Теория и практика на превода, Морфосинтаксис на нидерландския език

Ключови думи:


превод, теория на превода, морфосинтаксис, нидерландски, компютърноподпомогнат превод

Публикации


2018

2017

2015

2013

2011