доц. д-р Валерия Живова Тодорова

Служебен e-mail: valeria.todorovats.uni-vt.bg
Личен e-mail: valerizhivova@gmail.com
Фейсбук:
Скайп: valzhivova
ORCID:

Научни интереси:


Ключови думи:


Публикации


2023

2021

2016

2015

2011

2008