Евелина Горанова Тодоранова

Служебен e-mail: e.todoranovats.uni-vt.bg
Личен e-mail:
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Технически сътрудник
63-58-53 (2215), 0879392838

Научни интереси:


Ключови думи: