доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Служебен e-mail: zl.varbanovts.uni-vt.bg
Личен e-mail: vtgold@yahoo.com
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Дискретна математика, Теория на кодирането, Алгоритми, Програмиране

Ключови думи:


Оптимални кодове, квантови кодове, ДНК кодове, ефективни алгоритми, С++, C#

Публикации


2024

2023

2022

2020

2019

2018

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002