ас. Венцислава Ненчева Дикова

Служебен e-mail:
Личен e-mail: vnd_1@abv.bg
Фейсбук:
Скайп:
ORCID:

Научни интереси:


Арабска история и култура, Ислям, Арабска граматика;

Ключови думи: